MUDr. Eva Baumann

MUDr. Eva Baumann

Menu

Kto som

MUDr. Eva Baumann
MUDr. Eva Baumann

MUDr. Eva Baumann

Medicínu som študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo. Už počas štúdia som sa zaujímala o psychologickú pomoc mladým, tzv. “peer” skupinám.

Po ukončení štúdií som sa zamestnala na psychiatrickom oddelení FNsP J.A.Reimana v Prešove. Počas práce s pacientami na psychiatrickom oddelení som vnímala svoju potrebu učiť sa viac o psychoterapeutickej zložke zdravotnej starostlivosti, preto som sa prihlásila do psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie. 

V roku 2008 som začala pracovať v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach ako psychiatrička a psychoterapeutka.

Popri práci som študovala akupunktúru. Spočiatku bola pre mňa koníčkom, avšak prehĺbením poznania, vedomostí a praxe sa stala prácou a štúdium som zavŕšila špecializačnou skúškou.


Špecializácie

Akupunktúra- špecializačná skúška 2017

Psychoterapia- certifikát Gestalt psychoterapie 2011

Psychiatria- špecializačná skúška 2010

V prípade potreby môžeme počas vyšetrenia hovoriť nasledujúcimi jazykmi

Slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, maďarský jazyk