MUDr. Eva Baumann

MUDr. Eva Baumann

Menu

Cenník zdravotníckych výkonov

Psychoterapia


Jedno psychoterapeutické stretnutie.     30 EUR

(50 minút, telefonicky alebo online prostredníctvom aplikácií Teams, Google Meet, Telegram )


Párová terapia.                                       50 EUR

(do 90 minút, len online)